Hướng dẫn thanh toán khoản vay online

Thanh toán bằng ví điện tử

Lợi ích

  • Không mất phí chuyển khoản
  • Được giảm từ 50,000-100,000 Đ khi thanh toán bằng ví điện tử

Các bước thanh toán

  • Bước 1: tải ví điện tử theo list ở dưới để nhận voucher khuyến mãi
  • Bước 2: Đăng ký tài khoản ví và liên kết với ngân hàng
  • Bước 3: Thanh toán khoản vay bằng app

Các ví điện tử hỗ trợ thanh toán online

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Các bước thực hiện

  • Bước 1: Đăng nhập vào trang web/app bạn vay tiền để lấy thông tin số tài khoản bên cho vay
  • Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn (internet banking)
  • Bước 3: Chuyển khoản để thanh toán khoản vay

Lưu ý là nội dung chuyển khoản bạn phải ghi đúng yêu cầu của bên cho vay

Ví du: họ và tên -số hợp đồng-số điện thoại đăng ký vay.

Khuyến khích bạn nên thanh toán bằng app như ở trên: vừa được giảm giá lại không mất phí chuyển khoản

Thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch

Các bước thực hiện

  • Bước 1: vào trang web bạn vay tiền đăng nhập để lấy thông tin địa điểm hỗ trợ thanh toán tiền mặt
  • Bước 2: Đến nơi đăng ký khoản vay và thu hộ và nộp tiền

Bạn nên thanh toán bằng app như ở trên: vừa được giảm giá vừa không mất phí thu hộ

Chuyên mục

Đáng chú ý